Paga Minima Dicenti, Minimum Wage Malta. | Żieda fil-Paga Minima hi Kwistjoni ta’ Ġustizzja Soċjali
06 Mar

Żieda fil-Paga Minima hi Kwistjoni ta’ Ġustizzja Soċjali

Il-Kampanja Paga Minima Diċenti tilqa’ l-fatt li qed issir diskussjoni dwar li tiżdied il-paga minima li involviet ekonomisti u msieħba soċjali waqt laqgħa tal-MCESD nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Diċembru. Aħna nħossu li f’termini sostanzjali, l-argumenti li saru mill-ekonomisti ewlenin Gordon Cordina u...

Read more
Paga Minima Dicenti, Minimum Wage Malta. | Nilqgħu l-appoġġ li qed jintwera għal żieda fil-paga minima
06 Mar

Nilqgħu l-appoġġ li qed jintwera għal żieda fil-paga minima

Il-Kampanja Paga Minima Diċenti tinnota b'sodisfazzjon il-pożizzjoni meħuda minn għadd ta' organizzazzjonijiet u l-veduti espressi mill-politiċi kif ukoll l-appoġġ mogħti minn individwi, specjament ħaddiema, għall-proposta li l-paga minima tiżdied bi 3.5% għal-tliet snin konsekuttivi. Nittamaw...

Read more
Paga Minima Dicenti, Minimum Wage Malta. | Żieda fil-paga minima hija att ta’ ġustizzja soċjali
06 Mar

Żieda fil-paga minima hija att ta’ ġustizzja soċjali

Illum bosta organizzazzjonijiet u individwi qed iniedu l-Kampanja Paga Minima Diċenti. L-organizzazzjonijiet li qed jipparteċipaw fil-Kampanja huma: Aditus Foundation, Alleanza Kontra l-Faqar, Caritas, Forum Bormliż, Integra Foundation, Koperattiva Kummerċ Ġust, Malta Humanist Association, Malta...

Read more