Is-Sitwazzjoni Attwali

Il-ħaddiema għandhom jirċievu paga xierqa


Qed issir ġustizzja mal-ħaddiema?


L-ekonomija qed tikber, iżda mhux kulħadd qed jibbenefika mit-tkabbir ekonomiku. Id-distakk bejn min hu komdu u min isibha diffiċli jlaħħaq mal-ħajja qed jikber għaliex ħafna ħaddiema f’Malta għandhom pagi baxxi. 

X’inhi l-paga minima? 


Paga minima hija l-inqas ħlas li jistgħu jitħallsu l-ħaddiema skont kif ikun stabbilit mill-awtoritajiet. Din ġiet introdotta fl-1974 u qatt m’għoliet minn dak iż-żmien ‘l hawn. Ir-rata fl-2017 hi ta’ €4.24 fis-siegħa, jew €735 fix-xahar. 

Din tiżdied biss bil-COLA – iż-żieda li tingħata għall-għoli tal-ħajja. Il-COLA mhijiex żieda fil-paga minima għaliex din tingħata lill-ħaddiema kollha, anki lil dawk li jaqilgħu ħafna.

Xi jfisser li tgħix fuq paga minima?


Minn studju tal-Caritas joħroġ ċar li min qiegħed fuq paga minima ma jistax jaqdi il-ħtiġijiet essenzjali għal għixien dinjituz. Dan ifisser li persuni fuq paga minima jkollhom diffikultajiet fix-xiri tal-ikel, tal-mediċina u fl-edukazzjoni tat-tfal.  Huwa prattikament impossibbli għal min qiegħed fuq paga minima li jissellef mill-bank biex jixtri dar u biex iħallas il-kera meta l-kirjiet qed jogħlew il-ħin kollu tant li l-biċċa l-kbira tal-paga tmur biex titħallas il-kera.  

Għalfejn għandha togħla l-paga minima?


  • Il-ħaddiema għandhom dritt ikollhom paga xierqa għax-xogħol li jagħmlu, li mhuwiex il-każ bħalissa. 
  • Żieda fil-paga minima tfisser iktar ġustizzja mal-ħaddiema, u mhux biss ma’ dawk fuq paga minima. Dan għaliex żieda fil-paga minima toħloq pressjoni sabiex pagi baxxa oħra jogħlew bl-istess ammont, u b’hekk iktar ħaddiema jkollhom paga diċenti. 
  • Tqassim iktar ġust tal-ġid u tar-riżorsi.
  • Effetti pozittivi fuq l-ekonomija għaliex ikun hawn iktar flus fl-idejn. 
  • Aħjar għall-kumpaniji, għaliex il-ħaddiema jkunu iktar kuntenti f’xogħlhom u jkun hemm inqas tibdil ta' ħaddiema